Πρόκληση ενδιαφέροντος για οικονομικές προσφορές εκδρομής σε MEΣΟΛΟΓΓΙ-ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι την ΤΡΙΤΗ 2-5-2017 και ώρα 12:00

Read more

Προσφορά για την προμήθεια 10 μονάδων σταθερών ΗΥ (pc) & 10 οθονών TFT

Τo Σχολείο μας στην προσπάθεια αναβάθμισης του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια δέκα (10) Μονάδων Σταθερών

Read more

Πρόκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον μειοδοτικό διαγωνισμό κλειστών προσφορών για εκδρομή σε MEΣΟΛΟΓΓΙ

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 21-2-2016 και ώρα 12:00

Read more

Πρόκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον μειοδοτικό διαγωνισμό κλειστών προσφορών για εκδρομή σε ΘΕΡΜΟ

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 21-2-2016 και ώρα 12:00

Read more

Πρόκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον μειοδοτικό διαγωνισμό κλειστών προσφορών για εκδρομή στο ΝΑΥΠΛΙΟ

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 11-3-2016 και ώρα 12:00

Read more

Πρόκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον μειοδοτικό διαγωνισμό κλειστών προσφορών για εκδρομή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 11-3-2016 και ώρα 12:00

Read more

Πρόκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον μειοδοτικό διαγωνισμό κλειστών προσφορών για εκδρομή σε ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ – ΑΘΗΝΑ

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 9-3-2016 και ώρα 12:00

Read more