Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τι είναι η Ενισχυτική Διδασκαλία Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια

Περισσότερα

Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2021-2022

Η Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτουμε να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες και να επιστραφεί στο σχολείο το αργότερο μέχρι την

Περισσότερα